EFIT.LT – NARYSTĖS GRĄŽINIMO IR PERKĖLIMO POLITIKA

Ši Narystės grąžinimo ir perkėlimo politika (toliau – Politika) yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp bet kurio vartotojo (toliau – Vartotojas) ir MB „Efitas”, pagal Lietuvos įstatymus įsteigtos ir veikiančios įmonės, įmonės kodas 304785334, PVM mokėtojo kodas LT100011755913, valdančios svetainę www.efit.lt (toliau – Įmonė).

1. TAIKYMO SRITIS IR AKTUALUMAS

1.1. Ši Politika taikoma įsigyjant visų rūšių narystes, įskaitant, bet neapsiribojant vienkartines ir tęstines narystes (1 mėnesio, 2 mėnesių, 3 mėnesių arba 6 mėnesių), kurias siūlo Bendrovė, susijusias su jos teikiamomis elektrinės raumenų stimuliacijos (EMS) treniruočių paslaugomis (toliau – Paslaugos).

1.2. Įsigydamas narystę, Naudotojas sutinka laikytis šios Politikos, kuri yra Bendrovės Paslaugų teikimo sąlygų dalis.

2. NEGRĄŽINAMOS NARYSTĖS

2.1 Įsigijus narystę, ji negrąžinama jokiomis aplinkybėmis, įskaitant, bet neapsiribojant asmenine liga, sužalojimu ar nepasitenkinimu Paslaugomis. Ši pinigų grąžinimo politika atitinka Lietuvos vartotojų apsaugos įstatymus, pagal kuriuos pinigų grąžinimas neprivalomas su laisvalaikio pramogomis susijusių paslaugų teikimo sutarties atveju, jei sutartyje numatyta konkreti data ar laikotarpis.

2.2. Narystės galioja tik tą laikotarpį, kuriam jos buvo įsigytos, ir jų galiojimas negali būti pratęstas ar sustabdytas, nebent nurodyta kitaip įsigyjant narystę.

3. NARYSTĖS PERKĖLIMAS

3.1. Naudotojas gali perduoti savo narystę kitam asmeniui. Norėdamas inicijuoti narystės perleidimą, Vartotojas turi pateikti Bendrovei raštišką prašymą, kuriame turi nurodyti visą asmens, kuriam norima perleisti narystę, vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją.

3.2. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra patvirtinti arba atmesti bet kokį prašymą dėl perkėlimo.

3.3 Jei perkėlimas patvirtinamas, naujasis Naudotojas privalės laikytis Bendrovės Paslaugų teikimo sąlygų, šios Politikos ir visų kitų susijusių politikų. Perkelta narystė galios likusį pradinį jos galiojimo laikotarpį.

4. PATVIRTINIMAS

4.1. Įsigydamas narystę, Naudotojas patvirtina, kad perskaitė, suprato ir sutiko su šia Politika.

5. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

5.1 Šiai Politikai taikomi ir ji turėtų būti aiškinama pagal Lietuvos įstatymus. Bet kokie ginčai, kylantys iš šios Politikos ar su ja susiję, bus sprendžiami kompetentinguose Lietuvos teismuose.